AHA Scientific Sessions 2017

Uitgegeven: 22-11-2017

S.W.E. Baalman
Department of Cardiology and Cardio-thoracic Surgery
AMC, Amsterdam


Eindredactie: Dr. Christian van der Werf, cardioloog in opleiding

De American Heart Association's Scientific Sessions vonden dit jaar plaats in het vooral door Disneyland populaire Anaheim, CaliforniŽ. Hoewel het congres dit jaar vooral in het teken leek te gaan staan van de nieuwe hypertensie richtlijnen, werd Anaheim het meest opgeschikt doordat AHA president dr. John Werner werd getroffen door een myocardinfarct. Gelukkig meldde het congreskrantje dinsdagochtend dat het, na een succesvolle PCI, relatief goed ging met Werner, die de Scientific Sessions zaterdag nog spectaculair opende.

…ťn van de meest opvallende presentaties was die van een substudie van de The Canakinumab Anti-Inflammatory Thrombosis Outcomes Study (CANTOS). De CANTOS studie was een dubbel blinde placebo gecontroleerde studie waarin  gekeken werd naar de werking van het interleukine-1 bŤta (IL-1β) antilichaam canakinumab bij 10.061 patiŽnten met stabiel coronairlijden. De hypothese van deze studie was dat een vermindering van inflammatie zou kunnen leiden tot een verminderd risico op cardiovasculaire events zonder verandering in LDL. Concluderend was er inderdaad sprake van een daling van het CRP in 39% van de canakinumab patiŽnten en een 15% reductie in cardiovasculaire events ten opzichte van de placebo groep. Daarmee bevestigde deze studie dat de aanname ďlager is beterĒ niet alleen geldt voor LDL, maar ook voor inflammatie markers zoals CRP of IL-6. Een nadeel was de hogere incidentie van infecties bij het gebruik van canakinumab. Extra belangrijk dus om patiŽnten te kunnen identificeren waarbij de risicoreductie op cardiovasculaire events het grootst is. Op maandag 13 november werd geprobeerd deze vraag te beantwoorden met de resultaten van een CANTOS substudie, Residual Inflammatory Risk and Residual Cholesterol risk: Critical Analysis From the CANTOS Trial, waarin werd gekeken in welke mate patiŽntkarakteristieken, baseline CRP of mate van verandering in CRP voorspellend zijn voor uitkomst. De on-treatment CRP concentratie bleek een significante voorspeller te zijn. PatiŽnten met een on-treatment CRP lager dan 2 mg/L binnen 3 maanden lieten het grootste voordeel zien met een 25% reductie in de primaire uitkomstmaten: niet fataal myocardinfarct of CVA en cardiovasculaire sterfte. Canikunamab lijkt een mooie nieuwe optie voor het verminderen van inflammatie en daarbij een verminderd risico op cardiovasculaire events. Gezien eenzelfde anti-inflammatoire werking van statines, eerder beschreven door dezelfde auteurs, lijkt het mij dat in eerste instantie patiŽnten met een hoog cardiovasculair risico, een laag LDL en een verhoogd CRP ůf patiŽnten die statines niet tolereren als eerste voor dit nieuwe middel in aanmerking gaan komen.

Op het gebied van hartfalen was er de late breaking trial REDUCE LAP HF, een gerandomiseerde sham gecontrolleerde trial naar de werking van een al eerder gelanceerd intra atriaal shunt device (IASD). Het IASD beoogt decompressie van een overbelast linker atrium te bewerkstelligen door shunting van bloed van het linker naar het rechter atrium mogelijk te maken. Deze studie is een vervolg op een eerder gepubliceerde open label studie, waarin na IASD implantatie een reductie in PCPW (pulmonary capillary wedge pressure ) gedurende inspanning werd gezien bij patiŽnten met systolisch hartfalen. Ook in deze studie deed de interventie arm het beter dan de sham-controle arm op de primaire eindpunten: effect op PCWP, indirect de linkeratriumdruk of vena pulmonalisdruk, tijdens inspanning en majeure cardiovasculaire, cerebrale of renale events.
Veel vragen over mogelijke toename in rechtsfalen en verhoogde pulmonaaldrukken en weinig data over de mogelijke complicaties, wat ook moeilijk is bij een studie met 44 patiŽnten. Dr. Sanjiv J. Shah concludeerde dan ook dat grotere trials nodig zijn om het effect van de IASD verder te onderzoeken.

Het belang van goede maar bovenal eerlijke patiŽnteninformatie blijkt uit de DECIDE LVAD studie. In deze studie in patiŽnten met vergevorderd hartfalen waarbij een linkerventrikel assist device (LVAD) werd overwogen, werd gekeken naar het effect van shared-decision making door uitgebreide educatie voor patiŽnten, gegeven door speciaal opgeleide medici. Dit werd vergeleken met een arm met normale informatievoorziening. De resultaten van DECIDE LVAD toonden een significante toename in patiŽnten kennis en afname in het aantal geÔmplanteerde LVADs in de groep waarin uitgebreide educatie plaatsvond. Wat deze afname in aantal implantaties van LVADs betekent voor de langetermijn prognose van deze patiŽnten werd helaas niet onderzocht.
Al met al dus een mooi congres met zowel kwalitatief als kwantitatief de nadruk op gepersonaliseerde zorg.

In onze Uber terug naar het vliegveld vertelde onze chauffeur dat dit het vierde ritje was met AHA participanten naar Los Angeles airport die dag. Met trots vertelde hij ons de nieuwe hypertensie richtlijnen in een notendop. Zo heeft heel Anaheim nog een stukje AHA mee weten te pakken. 

ę Vorige pagina

 
 
Stats