ESC HF 2018 - And other news

Uitgegeven: 30-05-2018

Dr. J.M. ter Maaten
arts-assistent cardiologie
Universitair Medisch Centrum Groningen


Niet alleen medicijnen of biomarkers kwamen op dit congres aan de orde, ook de mogelijke rol van de Wii in chronisch hartfalen patiŽnten. Op zondagochtend werden de resultaten gepresenteerd van het effect van exergaming op inspanningsvermogen en kwaliteit van leven in 605 patiŽnten met hartfalen die gerandomiseerd werden naar exergaming of standaard adviezen. PatiŽnten in de exergaming groep werden gestimuleerd 30 minuten per dag de Wii te gebruiken en patiŽnten in de standaard groep werden gestimuleerd 30 minuten per dag actief te zijn. Op het ESC congres van afgelopen jaar was al gepresenteerd dat na drie maanden, patiŽnten in de exergaming groep significant verder konden lopen, gemeten met de 6 minuut wandel test. De resultaten op kwaliteit van leven werden op dit congres gepresenteerd. Exergaming gaf eveneens een significante verbetering van kwaliteit van leven. Er was een trend richting minder angst en depressie in de exergaming groep, maar dit was niet statistisch significant. Deze studie toont aan dat exergaming zeker overwogen zou kunnen worden in hartfalen patiŽnten om het inspanningsvermogen en kwaliteit van leven te verbeteren.

Verder waren er dit jaar meerdere sessie over diabetes mellitus en hartfalen, waarbij de nadruk lag op medicatie voor diabetes bij patiŽnten met hartfalen. Sinds de effecten van SGLT2 remmers op het verminderen van hartfalen incidentie in patiŽnten met diabetes type 2 zijn gepubliceerd, is er eveneens in de cardiologie een interesse ontstaan in deze middelen en de mogelijke rol in hartfalen. Een voorgaand artikel op cardiology.nl bespreekt dit meer in detail. Vragen die op dit congres werden besproken, waren bijvoorbeeld moeten SGLT2 remmers gezien worden als hartfalen medicatie? De consensus op dit moment is dat dit nog te vroeg is, maar dat er meerdere ongoing trials zijn, zowel in hartfalen patiŽnten met en zonder diabetes om dit verder te onderzoeken. Daarnaast werd besproken wat op dit moment de consequenties zijn voor de klinische praktijk; moeten cardiologen meer attent zijn op de diabetes medicatie van poliklinsiche hartfalen patiŽnten en deze in overleg met de endocrinoloog omzetten naar gunstigere middelen bij hartfalen patiŽnten, zoals SGLT2 remmers? Hierover werd in verschillende paneldiscussies gesuggereerd dat dit een goede volgende stap zou zijn. En tot slot, kunnen SGLT2 remmers reeds voorgeschreven worden bij patiŽnten met acuut hartfalen en een slechte diuretische respons om deze te verbeteren met behulp van de glucosurie welke bewerkstelligd wordt door SGLT2 remmers? Ook hier bestaat op dit moment onvoldoende bewijs voor en zullen eerst studies moeten aantonen dat dit daadwerkelijk effect heeft. Ook deze studies zijn op dit moment ongoing. De verwachting is dat op de volgende congressen meer data beschikbaar zal zijn en er op bovenstaande vragen waarschijnlijk op korte termijn al meer duidelijkheid zal zijn. De implicaties voor de praktijk zullen hierna snel volgen.

Verder was er op dit congres weer uitgebreid de ruimte voor jonge onderzoekers om hun onderzoek te presenteren middels (moderated) posters, rapid fires en de young investigator award sessies, waarbij verschillende zeer interessante en innovatieve studies voorbijkwamen. Volgend jaar meer in Athene, waarbij het thema ďFrom alpha to omegaĒ suggereert dat hartfalen in zijn totaliteit aan bod zal komen en hopelijk zullen we dan ook meer weten over de rol van SGLT2 remmers in hartfalen. 

ę Vorige pagina

 
 
Stats